Vad betyder OKUDEN?

OKUDEN kommer från Japan och betyder djup överföring. Den är en av de första formerna av krigskonst som utvecklats.

Vad skiljer OKUDEN från andra kampsportsstilar?

OKUDEN har bevarat sitt ursprung. Varje teknik fungerar maximalt och försäkrar därmed din överlevnad om du blir utsatt för ett angrepp. Det är en krigskonst, som jag skulle vilja kalla idag, överlevnadskonst.

Genom att faställa deras tävlingsteknik har andra krigskonstsformer numera utvecklats till kampsporter, men vissa kraftfulla tekniker åsidosatts och föll i glömska då de inte längre lärdes ut.

Vad är OKUDEN?

OKUDEN är ett samlingsnamn för de tre kunskaperna. Kyûshô (vitala punkter) Dim-mak (dödlig beröring) Dim-hsueh (giftberöring). Enkelt kan man säga att dom flesta tekniker både är försvar och attack samtidigt. Detta ger maximal snabbhet.

Hur lär du dig OKUDEN?

Träning genom upprepning ger till slut en betingad reflex. Det gäller alltså inte att lära sig så många tekniker som möjligt utan att du verkligen kan några tekniker ordentligt. För i en verklig krissituation hinner du inte tänka, din kropp måste, omedelbart, själv reagera.

Extra info

Du kan förvänta dig en hel del när du börjar träna karate i Okuden-systemet. Ett system som representerar den traditionella helhetssynen på människan, krigarens väg, fysisk förmåga och mental styrka. Okuden-systemet har bevarats i sin helhet under generationer, vilket varit extra värdefullt under de senaste trettio åren då moderna organisationer och skolor (som Shotokan, Kyukushinkai, Wado-ryu, med flera) haft en omfattande tävlingsverksamhet som påverkat både tekniker, träning och grundfilosofi. Den tekniska stil du kommer att träna hos mig är Shotokan. Dels för att jag har 4:e dan i denna stil, dels för att jag vill att du ska kunna gradera dig i ett system som ger dig en internationell gradering som du kan dra nytta av var du än bosätter dig i världen.

För att bygga upp din fysik kommer du att träna såväl traditionella styrke- och smidighetsövningar, som modern styrkegymnastik. Med betoning på styrka i början av ett träningspass (för att få upp värme och blodcirkulation, så att du undviker alla skador), och mer fokus på smidighet i slutet av ett pass.

Delar av Okuden-systemet kommer du att möta i form av meditation, förhållningssätt till omvärld, medmänniskor och fighting, likväl som i den historiska beskrivningen av utvecklingen till dagens moderna tävlingskarate.

Hos mig tränar du för att utvecklas som människa - fysiskt, tekniskt och mentalt. För att kunna känna dig trygg och i harmoni, oavsett vilken situation du ställs inför. Med en handlingsberedskap för att möta obehag och en inre balans för att efterhand kunna växa allt mer som individ och person i skola, arbete och fritid. Dessutom kommer du att kunna försvara dig, effektivt.

Meya Lerible